อัพเดตสถานการณ์การเปิดให้บริการโรงภาพยนตร์เครือต่าง ๆ

อัพเดตสถานการณ์การเปิดให้บริการโรงภาพยนตร์เครือต่าง ๆ

อัพเดตการเปิดให้บริการโรงภาพยนตร์ในเครือต่าง ๆ ในวันนี้ โรงภาพยนตร์เครือ Major Cineplex เปิดให้บริการตามปกติ โรงภาพยนตร์เครือ SF Cinema เปิดให้บริการตามปกติ โรงภาพยนตร์ House Rama RCA…