อะไรคือ Sweded Film ?

อะไรคือ Sweded Film ?

การก่อกำเนิดขึ้นมาของ Youtube ได้สร้างสิ่งแปลกใหม่ให้กับวิถีชีวิตของมนุษย์ท่องอินเทอร์เน็ต และบรรดาคนในเจเนอเรชั่น Y ทั้งหลาย การเข้าไปสรรหาคลิปวิดีโอแปลกๆ ดูกลายเป็นงานหลักพอๆ กับนั่งเล่น Hi5 การได้ตัดต่อภาพเคลื่อนไหวลงในโลก World Wild Web ช่างเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้น…