แบนหนัง SAW 6 เชื่อก่อความไม่สงบ-กระทบศีลธรรม

แบนหนัง SAW 6 เชื่อก่อความไม่สงบ-กระทบศีลธรรม

นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ แบนหนัง ซอว์ 6 (SAW VI) ไม่ให้ฉายในประเทศไทย เหตุกระทบความสงบ-ศีลธรรม และไม่รับอุทธรณ์เนื่องจากเกินระยะเวลา 15 วัน… นาย…