เจเรมี ไอรอนส์ รับบทสำคัญที่จะพา “รามานุจัน” ไปถึงฝั่งฝันใน The Man Who Knew Infinity

เจเรมี ไอรอนส์ รับบทสำคัญที่จะพา “รามานุจัน” ไปถึงฝั่งฝันใน The Man Who Knew Infinity

เจเรมี ไอรอนส์ รับบทสำคัญที่จะพา “รามานุจัน” ไปถึงฝั่งฝันใน The Man Who Knew Infinity การพิสูจน์ความสามารถของตัวเองให้คนอื่นรู้จักไม่ใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะในช่วงที่เกิดภาวะสงคราม แต่ “รามานุจัน” ในภาพยนตร์เรื่อง…