นานนับ 10 ปี ! ผกก. บ่มเพาะและกลั่นกรอง After The Storm จนกล่มกล่อมและมีความหมาย !

นานนับ 10 ปี ! ผกก. บ่มเพาะและกลั่นกรอง After The Storm จนกล่มกล่อมและมีความหมาย !

  นานนับ 10 ปี ! ผกก. บ่มเพาะและกลั่นกรอง After The Storm จนกล่มกล่อมและมีความหมาย ! ถือเป็นผู้กำกับฝีมือดีที่เล่าเรื่องราวดราม่า-ครอบครัวได้เก่งที่สุดคนหนึ่งของโลก โดยโคเรเอดะ ฮิโรคาสุ…