Doctor Strange ขึ้นที่หนึ่งบ็อกซ์ออฟฟิศ ขณะที่ Hacksaw Ridge เปิดตัวที่สาม

Doctor Strange ขึ้นที่หนึ่งบ็อกซ์ออฟฟิศ ขณะที่ Hacksaw Ridge เปิดตัวที่สาม

Doctor Strange ขึ้นที่หนึ่งบ็อกซ์ออฟฟิศ ขณะที่ Hacksaw Ridge เปิดตัวที่สาม เข้าสู่สัปดาห์ที่สองของเดือนพฤศจิกายนแล้ว บ็อกซ์ออฟฟิศของสหรัฐฯ ในสัปดาห์นี้ก็ยังร้อนแรงอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าสัปดาห์นี้จะมีภาพยนตร์เข้าฉายเพียง 5 เรื่อง แต่สามในห้านั้นก็สามารถยึดสามอันดับรแกของบ็อกซ์ออฟฟิศได้เป็นที่เรียบร้อย แล้วแต่ละเรื่องแฟน…