ชมสารคดี พาวัยรุ่น ตามรอยพระพุทธบาท ในหนังสั้น ตาย อย่าง ดี

ชมสารคดี พาวัยรุ่น ตามรอยพระพุทธบาท ในหนังสั้น ตาย อย่าง ดี

เนื่องในวาระก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่ 3 ของเสถียรธรรมสถาน ชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่า­งศานติ ทํางานสร้างชีวิตตั้งแต่ปฏิสนธิจิตจนคืนชี­วิตสู่ธรรมชาติ เพื่อพุทธกิจการ สร้างสร้างสังคมให้อยู่เย็นเป็นสุข พ้นทุกข์ร่วมกัน ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ผู้ก่อตั้ง ได้มีดําริให้จัดสร้างภาพยนตร์สารคดีขนาดสั้น ในชื่อ ตาย อย่าง ดี (Die So…