(Spoil) ชำแหละหนัง ฉลาดเกมส์โกง ผ่านสายตาของ เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล หัวเรือขบถการศึกษาไทย

(Spoil) ชำแหละหนัง ฉลาดเกมส์โกง ผ่านสายตาของ เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล หัวเรือขบถการศึกษาไทย

ชื่อของ เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล หรือแฟรงค์ นิสิตชั้นปี 1 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กลายกระแสขึ้นมาอีกครั้งหลังเขาคว้าตำแหน่งประธานสภานิสิตจุฬาฯ ขณะที่ก่อนหน้านี้ เราอาจคุ้นชื่อของเขาอยู่เป็นระยะๆ ในฐานะเด็กหนุ่มที่วิเคราะห์และชำแหละวัฒนธรรมจารีตในสังคมอย่างออกรส กับหนังที่พูดถึงระบบการศึกษาอย่าง ฉลาดเกมส์โกง นั้น…