GDH ร่วมถวายสักการะและบำเพ็ญพระราชกุศลสวดอภิธรรมพระบรมศพพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

GDH ร่วมถวายสักการะและบำเพ็ญพระราชกุศลสวดอภิธรรมพระบรมศพพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

GDH ร่วมถวายสักการะและบำเพ็ญพระราชกุศล สวดอภิธรรมพระบรมศพพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9   เมื่อเวลา 09.00 น. คณะผู้บริหาร ผู้กำกับ นักแสดง บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด…