โกสท์ วิสเปอเรอร์ ประตูผ่านที่คนอยากพบ

โกสท์ วิสเปอเรอร์ ประตูผ่านที่คนอยากพบ

เพราะความตายเป็นการจากกันอย่างไม่หวนกลับ ความตายจึงเป็นเรื่องน่าสะพรึงกลัวในเบื้องแรก เป็นเรื่องที่ผู้คนอยากหลีกหนี เป็นหัวข้อที่คนไม่ชอบพูดถึง ใครพูดถึงความตายก็จะถือเป็นลางไม่ดี แม้จนวันนี้ ที่พระพุทธศาสนาซึ่งบอกว่าเกิด แก่ เจ็บ ตายเป็นอนิจจัง เป็นเรื่องธรรมดา จะผ่านมายาวนานถึง 2550 ปี แต่ความตายก็ยังเป็นเรื่องที่คนสนใจ…