Korean Movie Mania “รัก มันส์ ฮา” 120บ. ดูได้3เรื่อง เครือเมเจอร์เท่านั้น!

Korean Movie Mania “รัก มันส์ ฮา” 120บ. ดูได้3เรื่อง เครือเมเจอร์เท่านั้น!

เปิดจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ล่วงหน้า (Presale Voucher) ภาพยนตร์เกาหลี 3 เรื่อง 3 อารมณ์ ราคาพิเศษ 3 เรื่อง 120 บาท (บัตรใบเดียว ราคา…