แพนด้า : มีคุณค่ามากกว่าที่คิด

แพนด้า : มีคุณค่ามากกว่าที่คิด

หนังเกี่ยวกับความผูกพันระหว่างเด็กกับสัตว์? รวมถึงมนุษย์ต่างดาว น่าจะบอกได้ว่ามีมามากมาย อาทิเรื่อง E.T. (ถ้าใครเกิดทัน) ที่เป็นเรื่องของความผูกพันระหว่างมนุษย์ต่างดาวที่มักมีวลีติดปากว่า “E.T Phone Home”, CJ 7 คนเล็กของเล่นใหญ่ ที่มีตัวประหลาดนอกโลกสีเขียวที่เข้ามาเป็นเพื่อนกับเด็กน้อย, Waterhorse…