พฤษภาคม 2559 ปรากฏการณ์ “แม่ก็คือแม่ (#จบนะ)” ทั้งดนตรีและภาพยนตร์

พฤษภาคม 2559 ปรากฏการณ์ “แม่ก็คือแม่ (#จบนะ)” ทั้งดนตรีและภาพยนตร์

พฤษภาคม 2559 ปรากฏการณ์ “แม่ก็คือแม่ (#จบนะ)” ทั้งดนตรีและภาพยนตร์  พฤษภาคม 2559 ปรากฏการณ์ แม่ก็คือแม่ (#จบนะ) กำลังจะเกิดขึ้นในเมืองไทย เมื่อสองฟากฝั่งความบันเทิงอย่างวงการภาพยนตร์และวงการดนตรี ต่างมี “ตัวแม่”…