สารคดีสั้นสัมภาษณ์ ลุงโกร่ง กางเกงแดง เมื่อปี50

สารคดีสั้นสัมภาษณ์ ลุงโกร่ง กางเกงแดง เมื่อปี50

สารคดีสั้นสัมภาษณ์ ลุงโกร่ง กางเกงแดง ให้กับบริษัทยา เอไซ (ประเทศไทย) มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ปี 2550 ความยาว 6 นาที กำกับโดย ศิวโรจณ์…