INTERVIEW : Motel Mist “คุ่นคิด คุ่นเขียน คุ่นกำกับ” | BIOSCOPE Magazine

INTERVIEW : Motel Mist “คุ่นคิด คุ่นเขียน คุ่นกำกับ” | BIOSCOPE Magazine

เรื่อง: คุณากร วิสาลสกล ภาพ: ศุภกร ทิพย์สุมณฑา ไฟหรี่สีแดงนัวร์เลียซีกซ้ายของห้องพักในโรงแรมม่านรูด กระจกเงาบนผนังสามด้าน และเพดาน สะท้อนภาพชายชิทแตกที่เพิ่งจะเบิกสถานะการเป็นผู้กำกับหนังอย่างเต็มตัว ด้วยผลงานพิศวงข้นคาวเรื่องแรกนาม Motel Mist ‘โรงแรมต่างดาว’ คุ่น –…