ดูหนังรอบพิเศษ The Forbidden Kingdom

ดูหนังรอบพิเศษ The Forbidden Kingdom

(*15 เม.ย.) ประกาศรายชื่อ ผู้ได้ไปรับบัตรชมภาพยนตร์  “The Forbidden Kingdom” ท่านละ 2 ที่นั่ง 40 รางวัลรอบ วันพุธที่ 16 เมษายน 2551 เวลา 20.00…