ผ่านปุ๊บ ฉายปั๊บ!! อาบัติ ปะเรตน.18+ เปลี่ยนชื่อเป็นอาปัติ เวอร์ชั่นโดนตัด

ผ่านปุ๊บ ฉายปั๊บ!! อาบัติ ปะเรตน.18+ เปลี่ยนชื่อเป็นอาปัติ เวอร์ชั่นโดนตัด

หลังจากหนัง อาบัติ เข้าสู่การพิจารณาอีกรอบ เมื่อนำหนังไปตัดบางฉากล่อแหลม ก็สรุปได้ความเมื่อเวลา 16.10 น. ว่า อาบัติ  ซึ่งเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น อาปัติ สามารถเข้าฉายในโรงหนังได้แล้ว แบบปะเรท น.18+ คือ…