100 หนังเยี่ยมแห่งศตวรรษที่ 21 จาก BBC

100 หนังเยี่ยมแห่งศตวรรษที่ 21 จาก BBC

เว็บไซต์ BBC.com ได้เชื่อเชิญผู้คนที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์จากทั่วโลก (ยกเว้นจากทวีปแอนตาร์กติกา – ฮา) จำนวน 177 คน มาร่วมทำสำรวจ “100 หนังเยี่ยมแห่งศตวรรษที่ 21” โดยนับตั้งแต่ 1…