ดาวน์โหลดและรับชมฟรี 365 พระราชกรณียกิจ จากหอภาพยนตร์ กระทรวงวัฒนธรรม

ดาวน์โหลดและรับชมฟรี 365 พระราชกรณียกิจ จากหอภาพยนตร์ กระทรวงวัฒนธรรม

ดาวน์โหลดและรับชมฟรี 365 พระราชกรณียกิจ จากหอภาพยนตร์ กระทรวงวัฒนธรรม การบำเพ็ญพระราชกรณียกิจของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นั้น ได้ถูกบันทึกลงในอุปกรณ์บันทึกภาพและวีดิโอมาโดยตลอด หากย้อนกลับไปในสมัยก่อนที่ไม่มีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเหมือนในปัจจุบัน พสกนิกรชาวไทยคงไม่ได้มีโอกาสชื่นชมพระบารมีเหมือนอย่างในทุกวันนี้ที่สามารถหามารับชมได้ง่ายขึ้น ถือเป็นโชคดีที่กระทรวงวัฒนธรรม โดยหอภาพยนตร์ ได้เปิดให้ดาวน์โหลดภาพยนตร์ 365 พระราชกรณียกิจ…