โปรแกรมจัดฉายภาพยนตร์ฝรั่งเศส ประจำเดือนพฤษภาคม 2559

โปรแกรมจัดฉายภาพยนตร์ฝรั่งเศส ประจำเดือนพฤษภาคม 2559

โปรแกรมจัดฉายภาพยนตร์ฝรั่งเศส ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 โดย สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ Alliance française de Bangkok หมายเหตุ ทุกวันพุธ / จัดฉายภาพยนตร์ฝรั่งเศสพร้อมบทบรรยายภาษาอังกฤษ เข้าชมฟรี ทุกวันศุกร์ …