รื้อหิ้งหนังเก่า : Breathless (1960) – จุดตัดของประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ ที่สร้างขึ้นโดยชายชื่อ ‘ฌ็อง-ลุก โกดาด์’

รื้อหิ้งหนังเก่า : Breathless (1960) – จุดตัดของประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ ที่สร้างขึ้นโดยชายชื่อ ‘ฌ็อง-ลุก โกดาด์’

 “มันเป็นหนังที่ทำให้คนหนุ่มสาวอยากทำหนัง” “โลกภาพยนตร์จะถูกแบ่งเป็นยุค ก่อนอวตาร และ หลังอวตาร” นั่นคือคำโฆษณาของหนังเรื่อง Avatar ซึ่งมีแต่อนาคตที่จะเป็นผู้บอกได้ว่าคำดังกล่าวนั้นเป็นจริงหรือไม่ แต่สิ่งที่เป็นจริงไปแล้วก็คือ โลกภาพยนตร์นั้นมียุค ‘ก่อน Breathless’ และ ‘หลัง…