Deadfall ? คู่โจรกรรมมหาประลัย!?

Deadfall ? คู่โจรกรรมมหาประลัย!?

ลักษณะนิสัยและบุคลิกตัวละครเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่ง ที่ทำให้เรารู้สึกรัก เกลียด หรือเฉยๆ ตัวละครสักตัว และบางครั้งสิ่งนี้ก็โดดเด่นมากกว่าเนื้อหาที่หนังต้องการนำเสนอ จากจุดเริ่มต้นอย่างหนึ่งไปสู่ตอนจบอีกแบบหนึ่ง ซึ่งออกจะขัดกับสิ่งที่หน้าหนังนำเสนอ แต่ด้วยบุคลิกตัวละครที่น่าสนใจ ทำให้สิ่งที่น่าสนใจใน Deadfall คือการติดตามชีวิตของตัวละครตัวนี้ ว่าบทสรุปแล้วจะเป็นอย่างไร ซึ่งตัวละครที่ผมกล่าวถึงมีชื่อว่า แอดดิสัน…