G.I.Joe หน่วยรบพิเศษ จากสนามของเล่นเด็กสู่สนามรบบนจอเงิน

G.I.Joe หน่วยรบพิเศษ จากสนามของเล่นเด็กสู่สนามรบบนจอเงิน

ดูเผินๆ แล้วเหมือนกับว่า ตอนนี้โลกเราอยู่ในภาวะที่ค่อนข้างสงบ แม้จะมีการสู้รบ หรือสงครามอยู่บ้าง ก็เป็นส่วนน้อย และเป็นเรื่องห่างไกลตัวเรามาก แต่อันที่จริงแล้ว การปฏิบัติการทางทหารต่างๆ ยังมีอยู่เนืองๆ ทั้งในที่ลับและที่แจ้ง เพื่อจัดการกับหลากหลายปัญหา รวมถึงในบ้านเราเอง ที่ในระยะหลังก็มีการใช้หน่วยรบพิเศษเข้าไปดูแลบางเรื่อง เช่น…