Happy-Go-Lucky

Happy-Go-Lucky

คอลัมน์ เล่าเรื่องหนังโดย ติสตูใครๆ ก็อยากมองโลกในแง่ดี ในแง่ของการเสริมสร้างภาวะทางอารมณ์หรืออีคิวการมองโลกในแง่ดีนั้นช่วยผ่อนคลายชีวิต และยังทำให้อยู่ในสังคมได้อย่างไม่บาดเจ็บมากมายนักทางด้านจิตใจ แต่การที่คนๆ หนึ่งจะมองโลกในแง่ดีได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายและไม่ใช่กับทุกเรื่อง และแม้จะเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีอยู่แล้ว ก็ยังมีน้ำหนักว่าต้องดีขนาดไหนถึงจะเหมาะสมกับสังคมอันซับซ้อนที่นับวันมีปัญหาพัวพันยุ่งเหยิงมากมาย Happy-Go-Lucky หนังจากฝั่งอังกฤษที่ได้เสียงชื่นชมจากนักวิจารณ์ถึงสาระของหนังที่สื่อออกมา ผ่านตัวละครหญิงสาวผู้แสนจะสุขสรรค์และมองโลกในแง่ดีอย่าง “พอลลีน ครอส”…