Brothers อีกหนึ่งผลงานเรียกน้ำตาจาก จิม เชอร์ริแดน

Brothers อีกหนึ่งผลงานเรียกน้ำตาจาก จิม เชอร์ริแดน

คอหนังคุณภาพในยุค 90 น่าจะคุ้นเคยกับ ผกก.จิม เชอร์ริแดน เป็นอย่างดี เพราะมีผลงานขึ้นหิ้งอย่าง ?My Left Foot(บุรุษผู้ไม่ยอมแพ้), In The Name of Father(เพื่อเกียรติยศของพ่อข้า),…