‘Long Story Shorts’ ใช่ว่าหนังสั้นนักศึกษาทุกเรื่องจะฉายโรงได้ !?

‘Long Story Shorts’ ใช่ว่าหนังสั้นนักศึกษาทุกเรื่องจะฉายโรงได้ !?

เรียกได้ว่ากระแสดีต่อเนื่องจนยืนโรงเข้าฉายเป็นสัปดาห์ที่สองแถมได้เพิ่มรอบฉายด้วย สำหรับโปรเจ็กต์ Long Story Shorts : ตอน ‘Lost in Blue ระหว่างเราครั้งก่อน’ ที่เป็นการนำหนังสั้นนักศึกษาสามเรื่องได้แก่ ‘ฝน’ กำกับโดย เอกพงษ์ สราญเศรษฐ์, ‘วันนั้นของเดือน’…