จากไปไม่มีวันกลับ! มากิโกะ ฟูตากิ อนิเมเตอร์มากความสามารถแห่ง Studio Ghibli

จากไปไม่มีวันกลับ! มากิโกะ ฟูตากิ อนิเมเตอร์มากความสามารถแห่ง Studio Ghibli

จากไปไม่มีวันกลับ! มากิโกะ ฟูตากิ อนิเมเตอร์มากความสามารถแห่ง Studio Ghibli วงการอนิเมเตอร์ของญี่ปุ่นได้สูญเสียบุคลากรผู้ผ่านร้อนผ่านหนาวบนเส้นทางแอนิเมชั่นของญี่ปุ่นที่มากด้วยประสบการณ์อย่าง มากิโกะ ฟูตากิ (Makiko Futaki) ด้วยวัยเพียง 57 ปีเท่านั้น ซึ่งในรายงานไม่ได้ระบุว่าป่วยเป็นโรคใด…