เซ็นเซอร์บุหรี่ในหนัง! คนสหรัฐฯ ขอ MPAA กลัวเด็กและเยาวชนทำตาม

เซ็นเซอร์บุหรี่ในหนัง! คนสหรัฐฯ ขอ MPAA กลัวเด็กและเยาวชนทำตาม

เซ็นเซอร์บุหรี่ในหนัง! คนสหรัฐฯ ขอ MPAA กลัวเด็กและเยาวชนทำตาม เมื่อผู้ชมภาพยนตร์ในสหรัฐฯ บางส่วนไม่สบายใจที่จะให้ฉากสูบบุหรี่ในภาพยนตร์นั้นเป็นที่เผยแพร่ในเรตภาพยนตร์สำหรับเด็กและเยาวชน ได้แก่ เรต G, PG และ PG-13 จึงได้มีร้องขอไปยัง สมาคมภาพยนตร์อเมริกัน…