เปิดกรุให้ดูฟรี ‘พระนครฟิลม์’ คิดอะไรอยู่?

เปิดกรุให้ดูฟรี ‘พระนครฟิลม์’ คิดอะไรอยู่?

โดย นคร โพธิ์ไพโรจน์ บรรณาธิการฝ่ายหนังไทย BIOSCOPE    ธวัชชัย พันธุ์ภักดี ผู้จัดการทั่วไป พระนครฟิลม์ เปิดสถิติประกอบการพูดคุยกับเราให้เห็นยอดเติบโตของผู้ติดตามในช่องยูทูบ ‘พระนครฟิลม์’ เดือน มีนาคม 2562…