เรื่องชิงรักหักสวาทของตำนานเทพกรีก: ตัวละครหลักในหนังและเกมทั่วโลก

เรื่องชิงรักหักสวาทของตำนานเทพกรีก: ตัวละครหลักในหนังและเกมทั่วโลก

ชายครึ่งม้าครึ่งคน, หญิงที่มีเรือนผมเป็นงู ฯลฯ เราน่าจะคุ้นเคยกับเรื่องราวเหล่านี้ เพราะเช่นเดียวกับตำนานลี้ลับหลายๆ แห่งในโลก เทพเจ้ากรีกแฝงตัวแทรกไปอยู่ในตำนาน ในเทพนิยาย เรื่องเล่าพื้นบ้านตลอดจนวรรณกรรมและภาพยนตร์ แผ่ขยายอิทธิพลจากตะวันตกข้ามมาสู่ตะวันออก ด้วยเหตุผลหลักๆ คือ เรื่องราวของเทพเจ้าเหล่านี้ นอกจากซับซ้อนแล้วมันยังเปี่ยมไปด้วยนัยยะสะท้อนสังคมของกรีกโบราณ มากไปกว่านั้น…