จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อ “นิวท์ สคามันเดอร์” ร่ายเวทย์โชว์เหนือ “ดร. สเตรนจ์” !?!!

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อ “นิวท์ สคามันเดอร์” ร่ายเวทย์โชว์เหนือ “ดร. สเตรนจ์” !?!!

 . จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อ “นิวท์ สคามันเดอร์” ร่ายเวทย์ โชว์เหนือ “ดร. สเตรนจ์” !?!!  . ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ เมื่อรายการ The Graham Norton Show…