You’re Welcome! “เดอะร็อค” ร้องเพลงให้รอยสักเล่าเรื่องในคลิปล่าสุดจาก Moana

You’re Welcome! “เดอะร็อค” ร้องเพลงให้รอยสักเล่าเรื่องในคลิปล่าสุดจาก Moana

You’re Welcome! “เดอะร็อค” ร้องเพลงให้รอยสักเล่าเรื่องในคลิปล่าสุดจาก Moana คลิปล่าสุด You’re Welcome จากภาพยนตร์แอนิเมชั่นเรื่องล่าสุดจากดิสนีย์เรื่อง Moana ปล่อยออกมาให้ชมกันแบบสั้น ๆ กับการร้องเพลงของ มาวอิ ให้เสียงพากย์โดย…