program travel with after school


after school วิ่งสู่ฝัน

โปรแกรม ? เที่ยวใต้ ไปกับ? After? School ? กรุงเทพ ? ชุมพร–ระนอง– กรุงเทพ 27-29 พฤศจิกายน 2552? (3 วัน 2 คืน)

.

วันแรก (27/11/52)
06.00 น. พบกันที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ถ.เพชรบุรีตัดใหม่? (ใกล้สี่แยกอโศก)? ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ? (รับประทานอาหารเช้าบนรถ พร้อมเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง)
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ ร้านอาหารคุณสาหร่าย
13.30 น. เยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัดชุมพร? เป็นสถานที่รวบรวมเรื่องราวและโบราณวัตถุที่สำคัญ ของจังหวัดชุมพร? มีการแบ่งการจัดการแสดงออกเป็น 8 ส่วน เช่น ชุมพรในประวัติศาสตร์ สงครามโลก ครั้งที่ 2 เส้นทางผ่านของพายุใต้ฝุ่นเกย์? ประวัติ? พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์? โดยมีการแสดงแสงสีเสียง เรื่อง? ? พายุเกย์ ?? วันละ 2 รอบ? เปิดให้ชมวันพุธ? – วันอาทิตย์
14.30 น. ถึง ?โครงการตามพระราชดำริพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ ?? เป็นแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลปัจจุบัน ในการทำแก้มลิงธรรมชาติบริเวณหนองใหญ่? ให้สามารถกักเก็บน้ำได้เพียงพอต่อการบรรเทาปัญหาอุทกภัย? และเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง? โดยจังหวัดชุมพร? พัฒนาให้เป็นสถานที่เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงปลูกพืชผักสวนครัว? ทำเกษตร เป็นแหล่งเรียนรู้แก่ประชาชนทั่วไป? และมีกิจกรรมท่องเที่ยวหลายอย่าง
15.30 น.?? ?เดินทางไป? อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร
16.00 น. ถึงอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร? (รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม)? บริเวณที่ทำการอุทยานฯ? ตั้งอยู่กลางป่าชายเลน มีอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชื่อมด้วยสะพานไม้ทอดยาว? และยังเป็นเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติเลียบคลองเข้าไปในป่าชายเลนซึ่งมีหลายเส้นทาง? เหมาะแก่การศึกษาพันธุ์ไม้ และสัตว์ป่าชายเลน? หรือนั่งเรือชมสภาพป่าชายเลนก็ได้? อุทยานฯ คลอบคลุมพื้นที่ชายหาดยาวกว่า 100 กิโลเมตร และพื้นที่น้ำตั้งแต่เกาะจระเข้? อำเภอปะทิว? ถึงอ่าวท้องครก? ในเขตอำเภอหลังสวน มีเรือคายัคไว้ให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ? สถานที่ท่องเที่ยวบริเวณใกล้เคียงจุดชมวิวเขาโพงพาง? ศูนย์ศึกษาธรรมชาติอุทยานแห่งชาติทางทะเล (เขาเจ้าเมือง)
17.00 น. ถึง หาดทรายรี ที่ตั้งของอนุสรณ์สถานของพลเรือเอกพระบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ผู้ทรงสถาปนากองทัพเรืออันทันสมัยของไทย?? และเป็นที่เคารพสักการะของประชาชน? บริเวณใกล้ ๆ ศาลก็จะมีสวนสมุนไพรหมอพร? และเรือรบหลวงชุมพร? ซึ่งเป็นเรือรบตอปิโดขนาดใหญ่ที่ปลดประจำ การ เมื่อ พ.ศ.2518
18.30 น. ออกเดินทางไปรับประทานอาหารเย็นที่……………………… (รอแจ้งสถานที่อีกครั้ง)
19.30 น. เข้าพักที่ในโรงแรม……………………(รอแจ้งสถานที่อีกครั้ง)? ในจังหวัดชุมพร และพักผ่อนตามอัธยาศัย

.

วันที่สอง? (28/11/52)
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
08.00 น. ออกจากที่พัก เพื่อเดินทางไป? เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา
10.00 น. ถึงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา ต.นาคา อ.สุขสำราญ? เข้าร่วมกิจกรรมล่องแพชม ดอกพลับพลึงธาร ?ดอกพลับพลึงธาร?? เป็นดอกไม้ที่หาดูได้ยาก เมื่อออกดอกเต็มที่จะเต็มทั้งคลอง? ดอกเป็นช่อสีขาว มีกลิ่นหอมอ่อน ๆ? ช่วงเวลาที่ออกดอกเต็มที่จะสวยงามเป็นอย่างมาก? (มีเฉพาะที่นี่ที่เดียวในประเทศ)
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ คลองนาคา
13.30 น. ออกเดินทางจากคลองนาคา ไป ระนอง
15.00 น. เยี่ยมชมบ่อน้ำแร่ร้อนรักษะวาริน? บริการแช่น้ำแร่ร้อนสาธารณะ? มีด้วยกัน 3 บ่อหรือเยี่ยมชม / กิจกรรมแช่น้ำแร่ที่สยามฮอทสปา? จ.ระนอง? เป็นศูนย์สุขภาพที่ครบวงจรสมบูรณ์แบบ
16.30 น. ออกจากบ่อน้ำแร่ร้อนรักษะวาริน
17.30 น. รับประทานอาหารเย็นที่? ร้านอาหารเคียงเล
19.00 น. เข้าพักที่ โรงแรมทินิดี จ. ระนอง? และพักผ่อนตามอัธยาศัย

.

วันที่สาม (29/11/52)
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
08.00 น. ออกจากที่พัก เพื่อเดินทางไป พระที่นั่งรัตนรังสรรค์ จำลอง
08.20 น. เยี่ยมชม พระที่นั่งรัตนรังสรรค์ จำลอง? เป็นพระราชวังที่จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์การเสด็จประทับแรม จังหวัดระนอง ของพระมหากษัตริย์ 3 พระองค์ ได้แก่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 , พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว? รัชกาลที่ 6 และ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7? พระราชวังสร้างด้วย ไม้สักและไม้ตะเคียนทอง? ทั้งหลัง อย่างสวยงาม
09.30 น. เดินทางออกจาก จังหวัดระนอง
11.00 น. เยี่ยมชม คอคอดกระ อยู่ในเขตบ้านทับหลี? ต.มะมุ? อ.กระบุรี? กิโลเมตรที่ 545 ของทางหลวงหมายเลข 4
ห่างจากเทศบาลเมือง 66 กิโลเมตร บริเวณนี้เป็นส่วนที่แคบที่สุดของแหลมมลายูโดยมีระยะจากฝั่งทะเล
ทางตะวันตก จรด ตะวันออก? กว้างเพียง? 44? กิโลเมตร? มีแผ่นป้ายคอนกรีตขนาดใหญ่จำลองแผนที่แสดงจุดที่ตั้งของ? คอคอดกระ
11.30 น. ถึงหมู่บ้านทับหลี แวะซื้อซาลาเปาทับหลีและขนมจีบ? เป็นอาหารยอดนิยมของจังหวัดระนอง? และเป็นที่รู้จักแพร่หลายทั่วประเทศ? เลือกซื้อเป็นของฝาก
12.30 น. รับประทานอาหารเที่ยงที่ ร้านแก่งกระจาย
13.30 น. ออกเดินทาง เพื่อกลับกรุงเทพฯ? ระหว่างทาง แวะซื้อของฝาก? (ขนมหวานเมืองเพชรบุรี )
20.30 น. ถึงกรุงเทพฯ? โดยสวัสดิภาพ

.
*****************************************

.

หมายเหตุ

-? เตรียมเสื้อผ้า สำหรับกิจกรรมล่องแพ และรองเท้าแตะ เพื่อความคล่องตัว
-? ผู้ที่มีโรคประจำตัว ควรพกยา ติดตัวไว้ตลอดการเดินทาง
-? โปรแกรมการเดินทาง? สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอด ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ